Vitamini

Vitamini su organske materije, tj. mikronutritijenti koji su neophodni organizmu za normalan rast i razvoj. Prema apsorpciji mogu biti liposolubilni (rastvorljivi u mastima), i hidrosolubilni (u vodi). Postoji 14 vitamina potrebnih za normalno funkcionisanje. 

To su:

Vitamin C

 

Vitamin B ( Tiamin, Riboflavin, Niacin, Pantotenska kiselina, Piridoksin, Biotin, Folna kiselina, Cijanokobalamin)

 

Vitamin D

 

Vitamin E

 

Vitamin A

 

Vitamin K

 

U većini slučajeva, naše telo dobija sve neophodne vitamine iz hrane, mada neke dijete, kao što su veganska ili vegetarijanska, pružaju nisku koncentraciju vitamina B12, tako da je suplementacija neophodna.

Većinu vitamina možemo dobiti iz hrane, ali na primer vitamin D dobijamo u najvećoj količini putem sunčeve svetlosti. Takodje, vitamine možemo uneti i prirodnim ili sintetičkim suplementima. Telo može da sintetiše neke od vitamina, ali ne može da napravi nijedan jedini mineral.

Nemoguće je održati se u životu u koliko u organizmu nemamo sve esencijalne vitamine, a nedostatak samo jednog vitamina može da ugrozi opstanak ljudskog organizma.